top of page

FOI:s rapport visar: Två av tre kvinnliga journalister hatas på nätet

Updated: Dec 16, 2020


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har med hjälp av artificiell intelligens undersökt hat på nätet. Genom en datainsamling från Flashback har man i detalj kunnat studera hatets omfång men också noterat intressanta skillnader mellan kvinnor och män. Värst utsatta är kvinnliga journalister där två av tre personer fått hatfyllda kommentarer publicerade mot sig.

FOI:s forskningsrapport ”Det digitala hatets karaktär” har genom en större datainsamling från internetforumet Flashback granskat tiotusentals kommentarer på nätet. Man har bland annat med hjälp av artificiell intelligens tränat upp en mjukvara att känna igen hatfulla kommentarer. Undersökningen har fokuserat på ett antal publika yrkeskategorier som i någon utsträckning har sin arbetsplats online. Kvinnor hårt utsatta för hat Johan Fernquist, forskare på FOI, förklarar vilka slutsatser man har kunnat dra. – En av de saker vi ser väldigt tydligt är att kvinnor utsätts för hat i större utsträckning än vad män gör. 55 procent av kvinnorna som ingick i studien utsattes för hat, motsvarande siffra för män var 41 procent, säger han. I kategorin kvinnliga journalister är siffran allra värst, där har hela 67 procent utsatts för hat.

Foto: FOI


Finns det skillnader mellan hur män och kvinnor hatas? – Kvinnor utsätts för många hatkommentarer som rör sexuella trakasserier eller på annat sätt kommentarer som är kopplade till deras utseende. Männen utsätts oftare för hat som är relaterade till deras yrke och hur de utför detta. Finns det något som förvånade er? – Ja, att det ändå är så pass omfattande att 55 procent av de kvinnorna som nämndes i vår undersökning på något sätt har utsatts för hat. Det är väldigt stor andel. Och även i gruppen som har minst hat – manliga musiker – är det 28 procent som är drabbade. Hot mot demokratin Johan Fernquist ser risker för att utvecklingen går åt fel håll och menar att det till sist kan innebära att personer väljer att inte uttrycka sig för att slippa hat. – Självcensur kan i förlängningen bli ett hot mot vår demokrati, säger han.

45 views0 comments

Comments


bottom of page